Партньори

Партньори

Име на огранизацията :
Адрес :

Уебсайт:
Contactpersoon:
Ел. поща :

Национална асоциация на професионалистите, работещи с хора с увреждания (НАРХУ)
ул. Найден Геров 6, 4000 Пловдив / България
www.narhu.org
г-жа Петя ГРУДЕВА
info@narhu.org

Име на огранизацията :
Адрес :

Уебсайт:
Contactpersoon:
Ел. поща :

ФЕНИКС КМ
Amersveldestraat 189, 8610 Кортемарк / Белгия
www.phoenixkm.eu
г-н Карел Ван Изакер
karel@phoenixkm.eu

Име на огранизацията :
Адрес :

Уебсайт:
Contactpersoon:
Ел. поща :

Виенската асоциация на доброволците в областта на образованието (VAEV)
Rosmaringasse 9, 1220 Виена / Австрия
www.vaev.at
г-н Халит Усанмаз
info@vaev.at

Име на огранизацията :
Адрес :

Уебсайт:
Contactpersoon:
Ел. поща :

Дейвид Бейнс – услуги за достъп и включване
Windsor Str. 40, MK125AU Милтън Кейнс / Великобритания
www.davebanesaccess.org
г-н Дейвид Бейнс
david@davebanesaccess.org